For en god ordens skyld gør vi også opmærksom på, at retningslinjerne nedenfor ikke tilsidesætter sundhedsmyndighedernes og Rigspolitiets anvisninger, ligesom øvrig lovgivning er gældende.

Vi har alle stadig et fælles ansvar for, at spredningen af corona-smitte fortsat kan holdes under kontrol, og for at vi alle kan dyrke idræt forsvarligt.

HUSK al træning er på eget ansvar og husk altid de generelle råd til forebyggelse af smittespredning

- Hvis du har symptomer så bliv hjemme

- Fortsæt med at have god og grundig håndhygiejne (vask og sprit hænder/fødder ofte)

- Host/nys i albue

- Fortsæt med at holde afstand til andre (1-2 meter)

Der må max være 40 personer pr sal i flexhallen, derfor henstilles det til at forældre så vidt muligt ikke opholder sig i salen under træning. På holdene for de yngste henstiller vi til at, der kun kommer 1 forældre pr barn og for så vidt muligt ingen søskende.

Ved ankomst

- Kom ikke i god tid, da vi prøver at undgå for mange i hallen på én gang

- Vent med at gå ind i hallen til udøverne på det foregående hold er helt ude

- Alle skal spritte hænder og fødder af umiddelbart efter ankomsten til træningssalen. Der kan evt. benyttes gymnastiksko hvor det er muligt. Men undgå strømper, da gulvet er glat og risikoen for fald derfor er stor.

- Der er opsat håndsprit og papir ved hver dør, men medbring gerne din egen håndsprit

Under træning

Udøvere:

- Respekter og efterlev anvisninger fra foreningen og instruktørerne

- Ankom omklædt til træningen og forlad træningsområdet straks efter træning

- Hold 2 meters afstand og undgå fysisk kontakt med andre deltagere

- Husk god hygiejne før, under og efter træning

Instruktører:

- Springere skal før og efter en springsession spritte deres hænder/fødder af.

- Sikre at der holdes 2 meters afstand i køen i forbindelse med spring

- Sikre at der holdes 2 meters afstand ved opvarmning eller rytmetræning

- Minimer brugen af rekvisitter og minimer at den enkelte rekvisit skifter hænder

Efter træning

- Al træning stoppes 10 min før tid

Alle (instruktører og udøvere/forældre) hjælpes ad med at rengøre de benyttede redskaber

- Kun instruktørerne har adgang til redskabsrummet

 

Dette er også en ny situation for os, hvorfor vi håber på jeres forståelse og opbakning.

Kravene vil kunne blive justeret i løbet af sæsonen, efterhånden som myndighedernes krav ændres.